โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ติดต่อเรา โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

44 ถนนป่ายาง ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทร.053-615994 แฟกซ์ : 423580001

โทร. 053-511699 e-mail : info@spyl.ac.th

Facebook : โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง