โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน
  15 มิ.ย.63-แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19   19 ก.พ.2563-คณะกรรมการดำเนินงาน \"เข้าค่ายกลางวันอนุบาล\"   24 ก.พ.2563-คณะกรรมการดำเนินงาน \"Colorful Summer Fashion\"   26 ก.พ.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2563   24 ม.ค.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   28 ม.ค.2563-คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับประถมศึกษา   10 มี.ค.2563-คณะกรรมการสอบข้อสอบกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4 และ 5   16 มี.ค.2563-คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ   30 มี.ค.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2563   24 เม.ย.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   29 พ.ค..2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2563   29 มิ.ย.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   4 ส.ค.2563-คณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   13 ส.ค.2563-แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   19 ส.ค.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน กันยายน 2563   11 ก.ย.2563-คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ   17 ก.ย.2563-คณะดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563   25 ก.ย.2563-แต่งตั้งพนักงานครู พนักงานจ้างอยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม 2563