โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

1 ตุลาคม 2563 - ให้การต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 776 ครั้ง

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง