โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

14 กันยายน 2563 - โครงการอบรมด้านสาธารณภัยฯ

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 15 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 532 ครั้ง

14 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกอบรมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง