โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

28 มกราคม 2564 - แสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2564

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 29 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 544 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
โดยนางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงและคณะครู บุคลากรของสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ ปิ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล