โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

26 กุมภาพันธ์ 2564-ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 02 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 302 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โดยนางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกับคณะครูและตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงเข้าร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภูญชัย