โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

17 มีนาคม 2564 - การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 19 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 274 ครั้ง