โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

22-23 มกราคม 2565 - โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 23 มกราคม 2565

เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา หัวข้อการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านระบบออนไลน์