โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ภาพกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

2 มีนาคม 2565 - ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 07 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 98 ครั้ง

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงและตัวแทนคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวอัมพิกา สุวรรณจันทร์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และนางสาวอัญชลี ศรีมันตะ มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง