โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 585 ครั้ง

โรงเรียนแห่งการอดออม