โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

อัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 583 ครั้ง

ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม