โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

สีประจำโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

สีประจำโรงเรียน

ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 845 ครั้ง

น้ำเงิน - เหลือง