โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

การเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 25 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 334 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 อย่างเต็มรูปแบบ ครบทุกชั้นเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ