โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ประกาศมาตราการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 21 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 349 ครั้ง