โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 03 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน
เปิดอ่าน 72 ครั้ง