โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 08 มกราคม 2564

เปิดอ่าน 188 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน

เรื่อง การปิดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เนื่องจากเหตุพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ