โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง
Sanpayangloung Municipality School

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

www.spyl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

ประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

ประกาศโดย : รร.เทศบาลสันป่ายางหลวง เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 563 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง แจ้งปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศของเทศบาลเมืองลำพูนให้ปิดสถานศึกษา
ในสังกัดเพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)